MODERNT LEDARSKAP


BLI EN LEDARE SOM MÄNNISKOR VILL FÖLJA


Chefskap är din position – Ledarskap är dina relationer. Därför är det viktigt att kommunicera meningsfullt, vinna medarbetarnas förtroende och förstå vad som motiverar dem. Då kan du bli en ledare som gruppen vill följa, viktiga nycklar till framgång. Den kunskapen kan man delvis läsa sig till, men vi behöver även göra som elitidrottare. Förstå vad vi behöver förbättra och vad som hindar oss, träna upp nya kommunikativa färdigheter och utveckla vårt ledarskap.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION SKAPAR MOTIVATION OCH LÖNSAMHET

Verksamheter med effektiv kommunikation har i snitt 47 procent högre avkastning än konkurrenter med sämre kommunikation visar en undersökning av Watson Wyatt. Chefens primära uppgift ses inte längre som att bara leda och fördela arbetet. Idag handlar det mer om att motivera medarbetarna att samarbeta effektivt och som chef och ledare att du kommunicerar på ett meningsskapande och motiverande sätt med arbetsgruppen genom att:
  • måla upp en attraktiv framtidsbild,
  • coacha och motivera medarbetare att nå mål,
  • förädla abstrakt information till meningsfulla budskap i vardagen,
  • skapa dialog med gruppen och enskilda medarbetare,
  • vara en inspirerande förebild.
Fakta
Flertalet chefer och ledare i Sverige har en gedigen yrkeskunskap med 3–5 års utbildning. Deras kunskapsnivå när det gäller att kommunicera vid presentationer, möten och samtal är mycket lägre, 1–3 dagar. Denna okunskap gör att många av dem känner sig osäkra när dessa viktiga arbetsuppgifter ska utföras!

VAD BEHÖVER DU UTVECKLA SOM CHEF OCH LEDARE?

Bygga fungerande team av olika individer.

Använda coachande förhållningssätt i vardagen.

Lyssna aktivt och ge konstruktiv feedback.

Effektiva och engagerande möten och samtal.

Föra fram budskap som får avsedd effekt.

Hantera konflikter och ”besvärliga” medarbetare.

Skapa en attraktiv kultur som motiverar och attraherar.

ETT URVAL AV VÅRA ANPASSADE KURSER INOM MODERNT LEDARSKAP

Här är exempel på anpassade utbildningar. Vill du ha mer information eller offert på en anpassad kurs så hör av dig! Vi skräddarsyr förslag på innehåll och upplägg efter dialog med beställare och förstudie med deltagarna. Ni kan även få en workshop eller föreläsning om ett specifikt ämne eller kurs.

RETORIK FÖR CHEFER OCH LEDARE

Vilka förbättringar skulle din verksamhet uppnå om mottagarna förstår vad du säger, tror på vad du säger och gör som du säger?

Kontakta oss!

LEDA OCH SAMORDNA UTAN ATT VARA CHEF

Vill du uppnå verksamhetsmål och förändring genom att motivera, inspirera och övertyga andra vid möten, samtal och presentationer?

Kontakta oss!

KUNDREFERENSER

 

Jag deltog i kursen att leda och samordna utan att vara chef och det var en väldigt givande kurs. Den gav mig praktiska verktyg och fler perspektiv att se på saker och hur man löser olika situationer som ledare. Jag tycker det var en väldigt bra och inspirerande kursledare med engagemang, positiv energi samt genuin ärlighet.

Mattias Gülger, Region Skåne

 

Utbildningen gav mig en större medvetenhet och säkerhet som ledare som jag haft stor nytta av i min nuvarande ledarroll, min grupp upplever mig som tydligare och mer motiverande

Magnus Livenstam, gruppchef Volvo