MODERNT LEDARSKAP


Att vara chef och ledare idag innebär stora påfrestningar, men också stora möjligheter. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändringar, hur grupper utvecklas och vad som motiverar medarbetare får du värdefull kunskap och insikt. Nyckeln till framgång idag är att kommunicera meningsfullt och bli en ledare som gruppen vill följa. Den kunskapen kan man inte bara läsa sig till, man måste göra som elitidrottare. Träna, misslyckas och träna mer. Då utvecklar du förmågan att motivera medarbetarna och tillsammans kan ni bidra till positiva förändringar.
Goda ledaregenskaper och kommunikativa förmågor krävs.
Covid 19 epidemin har inneburit stora förändringar för alla arbetsplatser när det gäller arbetsmiljö, permitteringar, distansarbete och digitala möten. Den trygghet vi hade präglas nu av oro, osäkerhet, men även nyfikenhet på hur framtiden kommer att bli. Utmaningen för chefer och ledare blir att få medarbetare med olika värderingar, drivkrafter, bakgrund, åsikter och personligheter att prestera optimalt som grupp genom att ta ansvar, utvecklas och samarbeta effektivt. Då behövs goda ledaregenskaper och kommunikativa förmågor.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION SKAPAR MOTIVATION OCH LÖNSAMHET

Verksamheter med effektiv kommunikation har i snitt 47 procent högre avkastning än konkurrenter med sämre kommunikation visar en undersökning av Watson Wyatt. Chefens primära uppgift ses inte längre som att bara leda och fördela arbetet. Idag handlar det mer om att motivera medarbetarna att samarbeta effektivt och som chef och ledare att du kommunicerar på ett meningsskapande och motiverande sätt med arbetsgruppen genom att:

 • måla upp en attraktiv framtidsbild,
 • coacha och motivera medarbetare att nå mål,
 • förädla abstrakt information till meningsfulla budskap i vardagen,
 • skapa dialog med gruppen och enskilda medarbetare,
 • vara en inspirerande förebild.
Fakta

Flertalet chefer och ledare i Sverige har en gedigen yrkeskunskap med 3–5 års utbildning. Deras kunskapsnivå när det gäller att kommunicera vid presentationer, möten och samtal är mycket lägre, 1–3 dagar. Denna okunskap gör att många av dem känner sig osäkra när dessa viktiga arbetsuppgifter ska utföras!

parallax background

VILKA KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGOR VILL DU UTVECKLA?


 

Har du någon situation på jobbet där ditt vanliga sätt att kommunicera inte fungerar?

Där har du din största utvecklingspotential! Genom att få metoder, insikter och träning kan du utveckla nya kommunikativa förmågor som gör att du kan hantera dina nuvarande hinder bättre, uppnå bättre resultat och bli en förebild för andra.

 

FÖRMÅGOR DU KAN UTVECKLA TILL FÄRDIGHETER:

ETT URVAL AV VÅRA KURSER INOM MODERNT LEDARSKAP

Här är exempel på skräddarsydda utbildningar med upplägg och innehåll. Vill du ha mer information, offert på en specifik utbildning eller har egna önskemål så hör gärna av dig! Vi skräddarsyr förslag på innehåll och upplägg efter behovsanalys och dialog med beställare. Vill ni ha en workshop eller föreläsning om ett specifikt ämne löser vi det också.

 

 

RETORIK FÖR CHEFER OCH LEDARE

Vilka förbättringar skulle din verksamhet uppnå om mottagarna förstår vad du säger, tror på vad du säger och gör som du säger?

Lär dig:

 • Använda retoriken för att planera och förbereda
 • Anpassa ditt budskap till olika målgrupper
 • Använda språket så att du kan övertyga bättre
 • Bli tydligare och argumentera säkrare
 • Utveckla kroppsspråk, röst och bli mer inspirerande
Kontakta oss!

LEDA OCH SAMORDNA UTAN ATT VARA CHEF

Vill du uppnå verksamhetsmål och förändring genom att motivera, inspirera och övertyga andra vid möten, samtal och presentationer?

Lär dig:

 • Coachande förhållningssätt i vardagen
 • Effektiva möten som engagerar
 • Få andra att lyssna och motiveras
 • Samtal som skapar förtroende
 • Hantera konflikter och ”besvärliga” medarbetare
Kontakta oss!

KUNDREFERENSER

 

Jag deltog i kursen att leda och samordna utan att vara chef och det var en väldigt givande kurs. Den gav mig praktiska verktyg och fler perspektiv att se på saker och hur man löser olika situationer som ledare. Jag tycker det var en väldigt bra och inspirerande kursledare med engagemang, positiv energi samt genuin ärlighet.

Mattias Gülger, Region Skåne

 

Utbildningen gav mig en större medvetenhet och säkerhet som ledare och jag har stor nytta av den i min nuvarande ledarroll!

Carina Regnér, gruppchef Collector