MODERN RETORIK OCH PRESENTATIONSTEKNIK

Modern Retorik är metoder som hjälper oss uppnå rätt effekt när vi kommunicerar, i alla situationer. Vid möten, presentationer, pitchar och samtal. Bra retorik handlar inte om att tvinga eller övertala någon. Syftet är att mottagarna själva övertygas när de hör vår ide, åsikt eller förslag. Genom att anpassa din förberedelse och framförande efter målgruppens kunskapsnivå och behov, kommer de att hålla med dig. Dina ord får makt att påverka. Vi kan ge dig verktygen och träningen så du kan använda dem effektivt, du bidrar med din tid och din motivation.
Presentationsteknik är grundläggande kunskap om hur vi kan förbereda och hålla presentationer som gör att mottagarna lyssnar och tar till sig vårt budskap. Med presentationsteknik lär du dig hantera nervositet, förstår vanliga misstag och får mod att föra fram idéer, information, förslag eller åsikter. Du lär dig använda en tydlig talstruktur, fånga åhörarnas uppmärksamhet, anpassa ditt språk efter målgrupp och utvecklar dina främsta verktyg – ditt kroppsspråk och din röst.
parallax background

FÅR DU FRAM DET DU VILL FÖRMEDLA?
VI ANPASSAR UTBILDNINGEN FÖR JUST DINA BEHOV


VARFÖR BÖR DU UTVECKLA DIN PRESENTATIONSTEKNIK?

 
 

7 ÖVERTYGANDE TEKNIKER SOM FÖRBÄTTRAR DIN FÖRMÅGA ATT PRESENTERA

 

MÅLGRUPPSTEKNIKER

För att nå fram med budskapet ska du utgå från din målgrupps referensramar – inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram.

ARGUMENTATIONENS ABC

Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som kan accepteras av målgruppen.

SPRÅKTEKNIKER

För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk. Du får lära dig retorikens språkknep som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.

RÖSTTEKNIKER

Vad du säger har stor betydelse – men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du att göra intryck på mottagarna genom dina uttryck.

KROPPSSPRÅKSTEKNIKER

Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck – hela 56 procent enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in. 

POWERPOINTTEKNIKER

Att använda visuella hjälpmedel och få rätt effekt är en konst. Det kan bli succé eller platt fall. Lär dig att använda powerpointbilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.

MENTALA STRATEGIER

Att våga, vilja och kunna är tre nycklar för att du ska utveckla din kommunikativa förmåga. Lär dig mentala strategier för att bli en framgångsrik kommunikatör när du möter din publik.

ETT URVAL AV VÅRA KURSER INOM MODERN RETORIK

Här är exempel på skräddarsydda utbildningar med upplägg och innehåll. Vill du ha mer information, offert på en specifik utbildning eller har egna önskemål så hör gärna av dig! Vi skräddarsyr förslag på innehåll och upplägg efter behovsanalys och dialog med beställare. Vill ni ha en workshop eller föreläsning om ett specifikt ämne löser vi det också.

 

 

PRESENTATIONSTEKNIK FÖR NYBÖRJARE

Hur skulle det kännas att bli säkrare när du talar inför folk och bli suveränt bra på att presentera och engagera åhörarna i ditt ämne? Lär dig metoder som gör dig trygg och dina presentationer bättre.

Lär dig:

 • Tala så att folk vill lyssna på dig
 • Planera och förbereda dig effektivt
 • Använda en tydlig och logisk talstruktur
 • Hantera nervositet och svåra situationer
 • Engagera genom ditt kroppsspråk och din röst
Kontakta oss!

VÄSSA DINA PRESENTATIONER MED RETORIK

Med retorik får du verktyg att behärska olika presentationer för olika målgrupper. Lär dig använda metoder för att kunna inspirera, argumentera, föra fram ”dåliga” budskap eller övertyga mottagarna.

Lär dig:

 • Använda retoriken för att uppnå önskvärd effekt
 • Definiera målgruppen och fastställa ditt syfte
 • Använda en effektiv talstruktur som ökar din tydlighet
 • Påverka mottagarnas känslor och beslut med Storytelling
 • Övertyga genom rätt ordval, medvetet kroppsspråk och varierad röst
Kontakta oss!

STRATEGISK KOMMUNIKATION FÖR LEDNINGSGRUPPER

Säkerställ att budskap och beslut som ni för ut i organisationen får avsedd effekt. Få kunskap inom strategisk kommunikation – hur ni planerar, förbereder och presenterar muntligen på ett effektivt sätt.

Lär dig:

 • Kartlägga bakgrunden till insatsen och fastställa syftet
 • Definiera målgrupper och lämpliga kommunikationskanaler
 • Formulera kommunikationsmål och ert budskap
 • Effektivt förbereda och presentera budskapet muntligen
 • Hantera motargument och ev. motstånd i förändringsprocessen
 • Utvärdera och följ upp effekten av er insats
Kontakta oss!

KUNDREFERENSER

 

Vår kurs inom retorik och presentationsteknik genomfördes med högsta professionalism och omtanke om varje deltagare. Jag kan varmt rekommendera andra att dela samma upplevelse.

Andreas Lindström, Key Account Manager at Axel Christiernsson International AB

 

Jag har framför allt lärt mig hur jag ska bygga upp en presentation utifrån vilken målgrupp jag möter och att det krävs förberedelser. Bra att ni kunde forma den efter våra behov eftersom vi arbetar tillsammans. Den har lyft våra föreläsningar och vi har kunnat lyfta fram människan bakom uniformen. Jättebra och inspirerande kurs!

Kajsa Bonta, Försvarsmakten

 

Jag kan varmt rekommendera Modern Retorik om ni har behov av att lära er retorik och presentationsteknik på ett pedagogiskt, inspirerande och enkelt sätt

Johan Rösler, Logistic developer at ICA Sverige AB

 

Att tala inför publik har alltid varit min stora rädsla. Jag kan inte sätta fingret på vad det beror på, men förmodligen blir det en känsla av utsatthet, att bli bedömd och granskad som känns obekväm. Den här kursen har gett mig många ovärderliga verktyg som jag kommer ha nytta av för resten av mitt liv. Jag har lärt mig att om jag bara förbereder mig ordentligt så blir argumenten mer övertygande och talet roligare och mer intressant att lyssna på. Jag har lärt mig att retorik och presentationsteknik är något som alla kan bli bra på, det handlar bara om att vilja utvecklas och öva! Till sist har jag lärt mig att det inte är så farligt att ställa sig och tala framför en grupp, det kan till och med vara ganska roligt! Stort TACK för ditt engagemang och coachning Jan till att hjälpa oss bli bättre, vassare och tryggare retoriker, det är guld värt!

Helena Sal, elev Sälj & marknadshögskolan Göteborg