ALLA VÅRA ANPASSADE KURSER SKRÄDDARSYS
FÖR ATT PASSA JUST ERA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV


Innan en kurs gör vi en förstudie med frågor via mail till deltagarna för att förstå deras kompetensbehov och utvecklingspunkter. Under hela förberedelsen har vi en tät dialog med beställaren och bestämmer tillsammans syfte och mål med kursinsatsen. Utifrån denna behovsanalys tar utbildaren sedan fram kursupplägg med rätt innehåll och pedagogik som matchar allas förväntningar. Efter kursen har vi ett uppföljningssamtal med beställaren där vi utvärderar kursen och diskuterar deltagarnas fortsatta utveckling för att uppnå optimal inlärning och snabb ROI .

SÅ HÄR BRUKAR VI LÄGGA UPP VÅRA KURSER

BEHOVSANALYS – VILKA ÄR DELTAGARNA?

Innan en kurs ställer vi frågor för att förstå vilka som kommer på utbildningen. Vi ställer också frågor som gör att vi förstår deras behov, vilka svårigheter som kan finnas och vad de vill bli bättre på.

DIALOG – VAD ÄR KURSMÅLET

Under hela förberedelsen har vi en nära och tät dialog med beställaren och ibland vissa deltagare. Vi tar fram ett gemensamt syfte och mål med kursen.

ANPASSNING – VILKET UPPLÄGG BLIR BÄST?

Vår uppgift är att ta fram ett kursupplägg med innehåll och pedagogik utifrån gruppens behov, förväntningar och mål som vi tidigare tagit fram. Här avgör man om Pussel DISC beteendeanalys kanske är av värde för gruppen.

GENOMFÖRANDE – METODIK OCH PEDAGOGIK

Nyttan med kursen är att alla får med sig kunskap, insikter och konkreta verktyg som de direkt kan använda. Vi skapar en inlärningsmiljö som uppmuntrar varje deltagare att lämna sin trygghetszon och därigenom utveckla nya färdigheter.

FEEDBACK OCH PAYBACK

Utbildning är en investering som ska löna sig, därför används en väl beprövad metodik. Inspirerande föreläsningar med aktuella exempel varvas med diskussioner och praktiska övningar i grupp och individuellt. Genom att öka deltagarnas förståelse för ämnet, ge dem konkreta metoder att träna på och feedback från övningarna kan de direkt omsätta kunskap till praktisk tillämpning. Detta ger även snabb payback till vår uppdragsgivare. Att deltagarna även har roligt kostar inget extra
 
 

ETT URVAL AV VÅRA KURSER

Här är exempel på skräddarsydda utbildningar med upplägg och innehåll. Vill du ha mer information, offert på en specifik utbildning eller har egna önskemål så hör gärna av dig! Vi skräddarsyr förslag på innehåll och upplägg efter behovsanalys och dialog med beställare. Vill ni ha en workshop eller föreläsning om ett specifikt ämne löser vi det också.

 

 

PRESENTATIONSTEKNIK FÖR NYBÖRJARE

Hur skulle det kännas att bli säkrare när du talar inför folk och bli suveränt bra på att presentera och engagera åhörarna i ditt ämne? Lär dig metoder som gör dig trygg och dina presentationer bättre.

Lär dig:

 • Tala så att folk vill lyssna på dig
 • Planera och förbereda dig effektivt
 • Använda en tydlig och logisk talstruktur
 • Hantera nervositet och svåra situationer
 • Engagera genom ditt kroppsspråk och din röst
Kontakta oss!

VÄSSA DINA PRESENTATIONER MED RETORIK

Med retorik får du verktyg att behärska olika presentationer för olika målgrupper. Lär dig använda metoder för att kunna inspirera, argumentera, föra fram ”dåliga” budskap eller övertyga mottagarna.

Lär dig:

 • Använda retoriken för att uppnå önskvärd effekt
 • Definiera målgruppen och fastställa ditt syfte
 • Använda en effektiv talstruktur som ökar din tydlighet
 • Påverka mottagarnas känslor och beslut med Storytelling
 • Övertyga genom rätt ordval, medvetet kroppsspråk och varierad röst
Kontakta oss!

STRATEGISK KOMMUNIKATION FÖR LEDNINGSGRUPPER

Säkerställ att budskap och beslut som ni för ut i organisationen får avsedd effekt. Få kunskap inom strategisk kommunikation – hur ni planerar, förbereder och presenterar muntligen på ett effektivt sätt.

Lär dig:

 • Kartlägga bakgrunden till insatsen och fastställa syftet
 • Definiera målgrupper och lämpliga kommunikationskanaler
 • Formulera kommunikationsmål och ert budskap
 • Effektivt förbereda och presentera budskapet muntligen
 • Hantera motargument och ev. motstånd i förändringsprocessen
 • Utvärdera och följ upp effekten av er insats
Kontakta oss!

DISC-ANALYS FÖR GRUPPER

Vill ni bli ett färgstarkt team som samarbetar effektivt genom att förstå och uppskatta varandras olika kommunikationsstilar?

Lär dig:

 • Förstå vilka olika kommunikationsstilar ni har
 • Styrkor och begränsningar – att tänka på som grupp
 • Färgernas olika kännetecken och egenskaper
 • Våra olika förhållningssätt till förändringar, samarbete, mål
 • Hur du kommunicerar med varje färg för att förebygga missförstånd
Kontakta oss!

BEMÖTANDE OCH ÖDMJUK RETORIK

Vill du upplevas som oerhört professionell genom att skapa god kontakt, bemöta olika människor och uttrycka dig ödmjukt?

Lär dig:

 • Professionellt bemötande utifrån kundens förväntningar
 • Ökad medvetenhet om olika kommunikationsstilar
 • Att skapa förtroende och god kontakt direkt
 • Samtal som leder till bra resultat och nöjda kunder
 • Lär dig hantera svåra situationer och ”besvärliga” människor
Kontakta oss!

KOMMUNIKATION PÅ JOBBET – "MER ÄN BARA ORD"

Stärk er vi-känsla genom att förstå varandras olika personligheter, ord, röster och kroppsspråk som ni använder när ni kommunicerar!

Lär dig:

 • Hur olika personlighetstyper kommunicerar
 • Konsten att lyssna ”aktivt” och inte bara höra
 • Vad signalerar din röst och ditt kroppsspråk?
 • Utveckla varandra med konstruktiv feedback
 • Gemensamma spelregler bygger förtroende
Kontakta oss!

RETORIK FÖR CHEFER OCH LEDARE

Vilka förbättringar skulle din verksamhet uppnå om mottagarna förstår vad du säger, tror på vad du säger och gör som du säger?

Lär dig:

 • Använda retoriken för att planera och förbereda
 • Anpassa ditt budskap till olika målgrupper
 • Använda språket så att du kan övertyga bättre
 • Bli tydligare och argumentera säkrare
 • Utveckla kroppsspråk, röst och bli mer inspirerande
Kontakta oss!

LEDA OCH SAMORDNA UTAN ATT VARA CHEF

Vill du uppnå verksamhetsmål och förändring genom att motivera, inspirera och övertyga andra vid möten, samtal och presentationer?

Lär dig:

 • Coachande förhållningssätt i vardagen
 • Effektiva möten som engagerar
 • Få andra att lyssna och motiveras
 • Samtal som skapar förtroende
 • Hantera konflikter och ”besvärliga” medarbetare
Kontakta oss!

KUNDREFERENSER

 

Utbildningen i kundbemötande blev realistisk och uppskattad av alla eftersom den var i vår butik och hade övningar som speglade verkliga kundsituationer, riktigt lärorik!

Niklas Nilsson, Butikschef Kungsbacka

 

Personalen pratar fortfarande om utbildningen ni hade med oss för 5 år sedan. De kommer ihåg när de fick vara med och spela upp scener med både bra och dålig kundkommunikation. Det är ett bra kvitto på att utbildningen verkligen gav effekt!

Mikael Tervaniemi, Rasta