VI SKRÄDDARSYR KURSER EFTER ERT BEHOV!


Vad behöver ni för kunskap och kompetens för att hantera dagens utmaningar?

Hur skulle det kännas om medarbetarna blev otroligt bra på att bemöta kunder? Vilka resultat skulle ni uppnå om chefer och ledare blev väldigt bra på att kommunicera och motivera? Hur skulle medarbetarnas välmående och prestationer påverkas om ni hade en hållbar och god arbetsmiljö? Hur attraktiv arbetsgivare skulle ni bli om medarbetarna fick den kunskap och kompetens som de efterfrågar?

Vi har över 20 års erfarenhet som utbildare, föreläsare, konsulter och coacher och är experter inom våra egna ämnen. Vi ger alltid 100 % för att du och dina kollegor ska bli nöjda, både innan, under och efter uppdraget.

Alla öppna kurser som du ser på hemsidan kan anpassas efter er verksamhet, de går även att kombinera som Blended Learning. Vi hjälper dig gärna med råd och tar fram förslag med offert.

 
Jan Kronkvist Annelie Egestam Joakim Ekelund Jessica Axtrup Åqvist Michael Svensson Andres Borgljung Gunnar Ekman
 

Hör av dig till oss för information eller offert. Vi har erfarenhet av att utveckla företag och offentliga verksamheter.

kontakta oss härExempel på anpassade kurser - Kontakta oss för mer information

Chefskap & Ledarskap

Att chefa och leda i förändring

Att leda och samordna utan att vara chef

Hälsofrämjande ledarskap

Chefens kommunikation

Ny som chef

Förändringsledning

Facilitering och mötesledning

Medarbetar- och utvecklingssamtal


Arbetsmiljö & Hälsa

Den goda arbetsplatsen

Ett hållbart arbetsliv

Rätt arbetsmiljöarbete i tiden

Organisatorisk och social arbetsmiljöutbildning

Hälsa som resurs

Gränskompetens

Återhämtning

Stresshantering på jobbet

Strategisk Hälsoinspiratörsutbildning

Gränskompetens


Kommunikation & Medarbetarskap

Den motiverande arbetsplatsen

Effektiv internkommunikation

Hantera konflikter och svåra samtal

Kommunikation för projektgrupper

Stärk VI-känslan på kontoret

Medarbetarskap

Presentationsteknik & Retorik

Presentationsteknik – tala så andra lyssnar

Retorik, förmågan att övertyga

Argumentera framgångsrikt

Framförande, kroppsspråk och röst

Corporate Storytelling

Retorik för kvinnor

Säljande retorik

Retorik för chefer

Pitcha framgångrikt vid digitala möten

Retorik för ekonomer

Utbildning för dig som utbildare


IT & Digitalisering

Att leda digitala möten

Pedagogik för IT utbildare

Excel grundläggande

Excel påbyggnad


Kundbemötande & Förhandling

Bli proffs på nätverksbyggande

Kundbemötande, service och ödmjuk retorik

Försäljning för icke säljare

Förhandlingsteknik grundläggande

Förhandlingsteknik påbyggnad

Bemötande för offentlig verksamhet

Så här brukar vi lägga upp våra kurser

BEHOVSANALYS – VILKA ÄR DELTAGARNA?

Innan en kurs ställer vi frågor för att förstå vilka som kommer på utbildningen. Vi ställer också frågor som gör att vi förstår deras behov, vilka svårigheter som kan finnas och vad de vill bli bättre på.

DIALOG – VAD ÄR KURSMÅLET

Under hela förberedelsen har vi en nära och tät dialog med beställaren och ibland vissa deltagare. Vi tar fram ett gemensamt syfte och mål med kursen.

ANPASSNING – VILKET UPPLÄGG BLIR BÄST?

Vår uppgift är att ta fram ett kursupplägg med innehåll och pedagogik utifrån gruppens behov, förväntningar och mål som vi tidigare tagit fram. Här avgör man om Pussel DISC beteendeanalys kanske är av värde för gruppen.

GENOMFÖRANDE – METODIK OCH PEDAGOGIK

Nyttan med kursen är att alla får med sig kunskap, insikter och konkreta verktyg som de direkt kan använda. Vi skapar en inlärningsmiljö som uppmuntrar varje deltagare att lämna sin trygghetszon och därigenom utveckla nya färdigheter.

FEEDBACK OCH PAYBACK

Utbildning är en investering som ska löna sig, därför använder vi en holistisk pedagogik som är väl beprövad. Personer har olika inlärningsstilar och alla är med på våra utbildningar. Vi lär oss genom att läsa, lyssna, pröva, reflektera och utbyta erfarenheter. Inlärningen blir effektiv för deltagarna och ger snabb payback till vår uppdragsgivare. Att deltagarna även har roligt kostar inget extra.
 
 


KUNDREFERENSER


Utbildningen i kundbemötande blev realistisk och uppskattad av alla eftersom den var i vår butik och hade övningar som speglade verkliga kundsituationer, riktigt lärorik!

Niklas Nilsson, Butikschef Kungsbacka


Personalen pratar fortfarande om utbildningen ni hade med oss för 5 år sedan. De kommer ihåg när de fick vara med och spela upp scener med både bra och dålig kundkommunikation. Det är ett bra kvitto på att utbildningen verkligen gav effekt!

Mikael Tervaniemi, Rasta