Öppen kurs – 2 dagar

Att chefa & leda i förändring

Lotsa dina medarbetare tryggt och tydligt

Hur du förmedlar beslut och information vid en förändring har stor betydelse för att motivera dina medarbetare. Nyckeln är att ha en bra dialog och förklara varför förändringen behövs.
Förändringar skapar både osäkerhet och förväntan och då är det du som chef som har störst möjlighet att påverka dina medarbetare och kollegor i rätt riktning under processen. Förklara vad förändringen innebär? Hur den ska genomföras? Och varför? Då blir din kommunikation tydlig. Är du samtidigt lyhörd för medarbetarnas olika reaktioner och känslor blir du en ledare som de har förtroende för och då kan du tryggt lotsa dem vidare i förändringen.
Som chef förväntas du leda möten, ha samtal och kommunicera ut olika budskap som är tydliga och meningsfulla för mottagarna. De flesta i ledande positioner i Sverige är välutbildade och kompetenta. Men att ha svåra samtal och stå framför en grupp och prata, där upplever många en större osäkerhet. Man uppnår därför sällan rätt effekt.

Om kursen

Genom att lära dig om förändringsprocessen, presentationsteknik och retorikens effektiva metoder får du värdefull kunskap som du har stor nytta av i alla situationer där du kommunicerar. Under kursen träffar du chefer från andra företag som också genomgår stora förändringar och får möjlighet att utbyta erfarenheter, lyfta aktuella frågeställningar och genomföra praktiska övningar. Du blir säkrare och tydligare som chef och ledare. Dina ord får större genomslagskraft, folk vill följa dig och ditt team kan bidra till positiva förändringar, uppnå era verksamhetsmål och presterar bättre. För fortsatt utveckling rekommenderar vi kursen ”Retorik – förmågan att övertyga”.

Du lär dig:

 • Planera all din kommunikation målmedvetet.
 • Hålla presentationer som andra vill lyssna på.
 • Använda en tydlig talstruktur med röd tråd.
 • Anpassa ditt budskap och språk efter målgruppen.
 • Fånga och behålla mottagarnas intresse hela vägen.
 • Knyta ihop säcken och nå fram med ditt budskap.
 • Kunna presentera negativa, oönskade budskap
 • Bli medveten om ditt kroppsspråk och hur du vill uppfattas.
 • Hantera svåra samtal med NÖHRD coaching metodik.
 • Bli effektiv och engagerande som mötesledare/facilitator.

Kursen är för dig som:

 • Har ansvar att framgångsrikt driva förändringsprocesser.
 • Har en ledande befattning med uppdrag att nå uppsatta mål.
 • Vill utveckla kommunikativa förmågor, strategiska och operativa.
 • Vill bli en motiverande förebild som människor vill följa.
 • Regelbundet leder möten, samtal och informerar.
 • Vill få insikt om förändringsprocessen och människors olika reaktioner.
 • Få dokumenterad kompetens som håller dig attraktiv på arbetsmarknaden.
 • Personlig feedback och utvecklingsråd från kursledaren och övriga deltagare.

Datum och orter:

Göteborg

Tider:
• 18 – 19 april, kl. 09.00–16.30
• 6 – 7 juni, kl. 09.00–16.30

Pris:

13 990 kronor exkl. moms

Vad säger kursdeltagarna?

”Som chef har jag gått många kurser, men ingen som toppar denna! Övningarna framförallt blev väldigt realistiska och jag fick den feedback som jag ofta saknar på jobbet. jag fick konkreta redskap hur jag ska bli bättre på att leda möten, ha svåra samtal och hantera motstånd mot förändringar. Jag fick mer än jag förväntade mig”.
Lotta
Helsingborgs Stad

Anmäl dig här:

 

  Please prove you are human by selecting the Cup.

  Se våra bokningsvillkor här.

  Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt, i enlighet med GDPR, och kommer naturligtvis inte att distribueras vidare till tredje part.
  Se vår integritetspolicy här.

  VÅRA EXKLUSIVA ÖPPNA KURSER

  Presentationsteknik med retorik

  Läs mer!

  Retorik – förmågan att övertyga

  Läs mer!

  Framgångsrik argumentation
  Retorik – förmågan att argumentera

  Läs mer!

  Stick ut och ta plats!
  Retorik för kvinnor

  Läs mer!

  Chefens retorik
  Att chefa & leda i förändring

  Läs mer!

  Pitcha framgångsrikt vid digitala möten

  Läs mer!

  ÖPPNA KURSER, ANPASSADE KURSER OCH ONLINEUTBILDNINGAR
  UTBILDA DIG NÄR OCH VAR DU VILL HOS MODERN RETORIK