Med coaching blir du trygg i din ledarroll

Kommunicera bättre som ledare och chef

Med hjälp av coaching får du personlig träning så att du når dina mål och kommunicerar bättre med ledning och medarbetare. Vårt fokus är att du ska uppnå dina resultat- och utvecklingsmål genom att lära dig använda retorikens kraftfulla metoder. Genom samtal, träning, feedback och reflektion kommunicerar du bättre och stärker andras förtroende för dig och ditt personliga varumärke.

Kommunicera bättre med presentationsteknik

Med coaching spetsar du dina presentationer
Med hjälp av coaching i presentationsteknik spetsar du din presentation. Du lär dig kommunicera bättre och kan därmed hålla bättre presentationer. Vi utgår från dina situationer där du håller presentationer och går även igenom ditt material vid behov. Vårt fokus är att du ska uppnå dina resultat- och utvecklingsmål genom att lära dig använda retorikens kraftfulla metoder. Genom samtal, träning, feedback och reflektion kommunicerar du bättre och stärker din presentationsteknik.

Målgrupp

Du som som är chef eller ledare och behöver kommunicera bättre eller du som behöver presentera effektivt och övertygande i olika situationer inför olika målgrupper med hjälp av presentationsteknik.

Genomförande & omfattning

Du väljer hur du vill coachas, vi har olika former som optimalt kan mixas.
• Coaching via personlig träff
• Coaching per telefon
• Coaching via Skype
• Pussel DISC och Moroten

Tidsomfattning, innehåll och coachingmål anpassas efter dina behov och önskemål.

Så här jobbar vi med coaching

Vi utgår från tre frågor:
1. Vad har du för styrkor och svagheter i rollen som kommunikatör?
2. Vilken effekt har dina tidigare presentationer/argumentationer fått?
3. Hur vill du uppfattas som kommunikatör och vilken effekt vill du uppnå i framtiden?

Du utvecklar dessa förmågor:
• Du kommer bli skickligare på att framföra dina budskap.
• Får större trovärdighet och respekt i din roll som ledare.
• Känner dig säkrare och kan hanterar din nervositet bättre.
• Tränar upp din utstrålning och lär dig tala så att folk lyssnar.
• Får lättare gehör och accept på dina idéer och förslag.
• Du blir lyhörd och får en ökad förståelse för din målgrupp.
• Effekten blir bättre genom ditt nya sätt att kommunicera på.

Filma och få feedback

Få feedback på din presentation och bli coachad på distans

Filma din presentation och skicka den digitalt till oss. Vår coach analyserar filmen och ger dig utförlig feedback med konkreta råd och tips via epost. Du kan även boka in ett samtal med vår coach och få personlig återkoppling via telefon eller Skype.

Kontakta oss för mer information!

KUNDREFERENSER

 

Jag har haft stor nytta av coachingen; den har hjälpt mig få ökad självinsikt och de redskap som behövs för att förbättra mina prestationer inom områden såsom retorik och ledarskap. Områden som blir allt viktigare för mig för att kunna fortsätta att utvecklas i min yrkesroll.

Andreas Ek PwC, Corporate Finance