Med vår coaching når du dina mål

Exklusiv ledarskapscoaching

Med vår coach får du möjlighet att uppnå dina resultat- och utvecklingsmål. Du stärker dina kommunikativa förmågor och utvecklas i rollen som chef och ledare. Syftet med coaching är att du ska bli mer medveten om dina styrkor och förstärka positiva vanor och beteenden. Även få insikt om dina negativa beteenden och eliminera eller hantera dem, så de inte hindrar dig i din karriär. Genom dialogbaserade samtal, MI-frågemetodik, träning, feedback och reflektion når du dina mål. Du kommunicerar bättre, behärskar retorikens metoder och stärker andras förtroende för dig och ditt personliga varumärke.

Exklusiv retorikcoaching

Med hjälp av vår retorikcoach som är en av Sveriges duktigaste inom modern retorik och presentationsteknik spetsar du dina presentationer, möten och presterar bättre resultat. Du uppnår den effekt du eftersträvar när du kommunicerar med andra och stärks i din yrkesroll. Utifrån dina utvecklings- och resultatmål jobbar du och din coach med de situationer där du vill presentera och kommunicera bättre. Du får kunskap om retorikens kraftfulla metoder och lär dig använda dem effektivt genom dialogsamtal, olika övningar, feedback och reflektion. Du lär dig övertyga.

Målgrupp

Du som som är chef, ledare eller har en befattning där du behöver kommunicera, presentera, eller leda möten effektivt och övertygande för att uppnå rätt effekt och förväntat resultat.

Genomförande & omfattning

Du väljer hur du vill coachas, vi har olika former som optimalt kan mixas.
• Coaching via personlig träff
• Coaching per telefon
• Coaching via Skype
• Pussel DISC och Moroten

Tidsomfattning, innehåll och coachingmål anpassas efter dina behov och önskemål.

Så här jobbar vi med coaching

Vi utgår från tre frågor:
1. Vad är dina utmaningar och svårigheter som hindrar dig nu?
2. Vilken effekt önskar du uppnå efter coachingen?
3. Vilka 3-5 utvecklings- och resultatmål ska du och din coach jobba med?

Du utvecklar dessa förmågor:
• Framföra dina budskap övertygande till olika målgrupper.
• Planera och förbereda din kommunikation effektivt
• Känner dig säkrare och kan hanterar din nervositet bättre.
• Tränar upp din utstrålning och lär dig tala så att folk lyssnar.
• Får lättare gehör och accept under möten för dina idéer och förslag.
• Kan använda dina främsta verktyg, ditt kroppsspråk och din röst.
• Du kan argumentera för din åsikt och hanterar andras invändningar.

Filma och få feedback

Få feedback på din presentation och bli coachad på distans

Filma din presentation och skicka den digitalt till oss. Vår coach analyserar filmen och ger dig utförlig feedback med konkreta råd och tips via epost. Du kan även boka in ett samtal med vår coach och få personlig återkoppling via telefon eller Skype.

Kontakta oss för mer information!

KUNDREFERENSER

 

Jag har haft stor nytta av coachingen; den har hjälpt mig få ökad självinsikt och de redskap som behövs för att förbättra mina prestationer inom områden såsom retorik och ledarskap. Områden som blir allt viktigare för mig för att kunna fortsätta att utvecklas i min yrkesroll.

Andreas Ek PwC, Corporate Finance