Med vår coaching når du dina mål

Exklusiv ledarskapscoaching

När du kontaktar oss får du en erfaren coach som lotsar dig framåt i din utveckling. Som både stöttar och utmanar dig att lämna din trygghetszon när det behövs för att du ska nå dina mål. Ni börjar med att prata om dina förväntningar och vad du vill utveckla i din roll som chef och ledare. Sedan bestämmer ni tillsammans dina utvecklings och resultatmål med coachingen.
Syftet med coachingen är att du ska få insikter om hur du är som chef och ledare. Förstå vilka egenskaper som gagnar dig, vilka som begränsar dig och bli medveten om din ledarskapsstil. Ett viktigt verktyg är den Pussel DISC- analys som du gör innan er första coaching. Den ger dig kunskap om dina beteenden, din kommunikationsstil och hur andra kan uppfatta dig som ledare. Genom motiverande samtal med din coach utvecklar du förmågor och färdigheter som gör dig trygg i din ledarroll och redo att hantera framtida utmaningar.
kontakta oss för förslag och offert

Exklusiv retorikcoaching

Med hjälp av vår retorikcoach som är en av Sveriges duktigaste inom modern retorik och presentationsteknik kommer du att lyfta kvalitén på dina presentationer, samtal och möten väsentligt. Du och din coach bestämmer först vilka resultat och utvecklingsmål ni ska uppnå. Du får göra en Pussel DISC-analys som ger dig förståelse för din kommunikationsstil, hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra och viktiga insikter om varför du misslyckas ibland.
Målet med coachingen är att du ska få kunskap och verktyg för att uppnå rätt effekt när du kommunicerar med andra. En framgångsfaktor är att du och din coach jobbar med situationer som du har valt. Din coach ger dig kunskap om retorikens kraftfulla metoder och råd hur du kan använda dem effektivt. Genom dialogbaserade samtal och övningar blir du tryggare, ditt kroppsspråk och röst mer uttrycksfullt, ditt budskap tydligare och du mer övertygande.
kontakta oss för förslag och offert

Målgrupp

Du som som är chef, ledare eller har en befattning där du behöver kommunicera, presentera, eller leda möten effektivt och övertygande för att uppnå rätt effekt och förväntat resultat.

Genomförande & omfattning

Du väljer hur du vill coachas, vi har olika former som optimalt kan mixas.
• Coaching via personlig träff
• Coaching per telefon
• Coaching via Skype
• Pussel DISC och Moroten
Tidsomfattning, innehåll och coachingmål anpassas efter dina behov och önskemål.

Så här jobbar vi med coaching

Vi utgår från tre frågor:
1. Vad är dina utmaningar och svårigheter som hindrar dig nu?
2. Vilken effekt önskar du uppnå efter coachingen?
3. Vilka 3-5 utvecklings- och resultatmål ska du och din coach jobba med?
Du utvecklar dessa förmågor:
• Framföra dina budskap övertygande till olika målgrupper.
• Planera och förbereda din kommunikation effektivt
• Känner dig säkrare och kan hanterar din nervositet bättre.
• Tränar upp din utstrålning och lär dig tala så att folk lyssnar.
• Får lättare gehör och accept under möten för dina idéer och förslag.
• Kan använda dina främsta verktyg, ditt kroppsspråk och din röst.
• Du kan argumentera för din åsikt och hanterar andras invändningar.

Filma och få feedback

Få feedback på din presentation och bli coachad på distans

Filma din presentation och skicka den digitalt till oss. Vår coach analyserar filmen och ger dig utförlig feedback med konkreta råd och tips via epost. Du kan även boka in ett samtal med vår coach och få personlig återkoppling via telefon eller Skype.

Kontakta oss för mer information!

KUNDREFERENSER


Jag har haft stor nytta av coachingen; den har hjälpt mig få ökad självinsikt och de redskap som behövs för att förbättra mina prestationer inom områden såsom retorik och ledarskap. Områden som blir allt viktigare för mig för att kunna fortsätta att utvecklas i min yrkesroll.

Andreas Ek PwC, Corporate Finance