KURSER – FÖRELÄSNINGAR – COACHING

VI HJÄLPER TILL ATT NÅ ERA MÅL

Våra experter inom modern retorik, kommunikation och ledarskap har över 20 års erfarenhet av att utbilda företag och organisationer. Vi vet att ALLA människor kan utveckla kommunikativa förmågor som de har direkt nytta av.

Modernt ledarskap - distansutbildningar online med Jan Kronkvist - Modern Retorik1

Distans- & onlineutbildningar

 Utbilda dig när och var du vill. Med onlineutbildningar kan du direkt omsätta nya kunskaper till praktisk användning i din verksamhet. 

 
2

Skräddarsydda utbildningar

 Utbildning anpassad efter er – vi lyssnar på just era behov och skräddarsyr upplägg och innehåll så den matchar era kompetensmål. 


3

Filma och få feedback

 Filma din presentation med webkamera eller mobil – vår coach analyserar filmen och ger dig feedback på dina styrkor och utvecklingsmöjligheter. 

 
4

Coaching med PT

 Vi samtalar om vad du vill förbättra – vår coach ger dig kunskap, träning och trygghet att utveckla dina nya färdigheter.  

MODERN RETORIK – MYCKET MER ÄN ATT BARA TALA VÄL

Retorik är ett ämne som många förknippar med en talsituation. En del säger att retorik inte är något de har så stor nytta av eftersom de talar sällan talar inför en grupp. Men vi kommunicerar alla varje dag, oavsett om vi är på ett företag, i en offentlig verksamhet eller jobbar som chef, ledare, tekniker, läkare, jurist eller samordnare.


Några situationer är lätta, medan andra är svåra utmaningar som ”besvärliga” samtal, missnöjda kunder eller informera ”negativa” beslut. Retorik är en vetenskap och definieras som ”All planerad kommunikation där någon vill något”. Retorikens mål är att uppnå rätt effekt med vår kommunikation och är därför ett utmärkt hjälpmedel i jobbet. På våra kurser lär sig deltagarna att använda metoderna. Vi ger dem kunskap, verktyg och trygghet att förbereda och hantera både lätta och svåra kommunikativa utmaningar.

 
NÅGOT FÖR ALLA

VÄLKOMMEN


Kommunikation är en framgångsfaktor när den fungerar, det är alla överens om. Nyckeln är att förstå vad vår verksamhet, arbetsgrupp och vi själva behöver förbättra.
Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för alla branscher, yrkesgrupper, företag och offentliga verksamheter utifrån deras speciella förutsättningar och behov. Vi kan med stolthet säga att vi har något för alla!
Jan Kronkvist

Grundare

 

NÅGRA AV VÅRA POPULÄRASTE UTBILDNINGAR INOM MODERN RETORIK

Här är fyra exempel på skräddarsydda utbildningar med upplägg och innehåll. Vill du ha mer information, offert på en specifik utbildning eller har egna önskemål så hör gärna av dig! Vi skräddarsyr förslag på innehåll och upplägg efter behovsanalys och dialog med beställare. Vill ni ha en workshop eller föreläsning om ett specifikt ämne löser vi det också.

 

 

 

Retorik – lär dig tala så att folk lyssnar är en utbildning som hjälper dig att bli en bättre kommunikatör, en kompetens som både arbetsgivare, kollegor och kunder upplever som mycket värdefull. Retorik har fem delar och fyra handlar om förberedelse. Under utbildningen lär du dig att effektivt förbereda dig så att du känner dig säkrare när du presenterar inför en grupp. Du tränar på att fånga åhörarnas intresse, behålla deras uppmärksamhet och upplevas som engagerande genom ditt kroppsspråk och din röst. Kursens övningsuppgifter med feedback och goda råd gör att du har nytta av kursen direkt eftersom du omvandlar ny kunskap till praktisk användning i din vardag.

Innehåll:

 • Vem kommunicerar du med? Målgruppsanalys
 • Vad vill du kommunicera? Innehåll och syfte
 • Är ditt budskap tydligt? Struktur
 • Hur skapar du intresse? Inledning
 • Kan du bevisa det du påstår? Argument
 • Engagerar dina ord? Språk
 • Hur låter du? Röst
 • Hur ser du ut? Kroppsspråk
 • Hur kommunicerar du? Åhörarna
 • Hur övertygar du? Avslutning
Kontakta oss!

Att leda och samordna utan att vara chef riktar sig till dig som är projektledare, samordnare, arbetsledare eller på annat sätt har ansvar för att leda och motivera medarbetarna till att nå verksamhetsmålen. Utbildningen förser dig med nödvändiga verktyg för att hantera ansvaret som din roll innebär. Du får lära dig effektiva och pedagogiska metoder för att samordna, coacha och motivera, ge konstruktiv feedback, hantera konflikter och förändringssituationer, styra samtal och möten samt leverera engagerande presentationer. Du genomför övningar, självskattningstest och utbyter erfarenheter och råd med de andra deltagarna. Du blir en tryggare och bättre ledare. Under utbildningen får du kunskap, råd och idéer hur du kan hantera ditt dagliga arbete och skapa en attraktiv arbetsplats och motiverade medarbetare genom att använda ett informellt ledarskap.

Innehåll:

 • Att leda utan formellt ansvar
 • Dialogsamtal med frågemetodik
 • Bygga fungerande team av individer
 • Coachande förhållningssätt i vardagen
 • Lyssna aktivt och ge feedback
 • Effektiva möten som engagerar
 • Att föra fram budskap som andra lyssnar på
 • Hantera konflikter och "besvärliga" medarbetare
 • Skapa en attraktiv kultur som motiverar
Kontakta oss!

Kundbemötande riktar sig till dig som vill förstå och bemöta kunden för att ge bättre service, lära dig klagomålshantering och hur du kan erbjuda merförsäljning som gynnar kunden. Genom medvetenhet om kroppsspråk, ökad förståelse för kundens förväntningar och kommunikation anpassad för olika personlighetstyper kan du enkelt förbättra ditt kundbemötande. Du får råd i hur du tar in och analyserar kundens behov eller problem och hur du presenterar en lösning på ett trovärdigt sätt. Du får lära dig både hur du hjälper en missnöjd kund att bli nöjd och hur du hjälper en nöjd kund att komplettera sitt köp på ett sätt som tillgodoser kundens behov. Du får ta del av olika övningsuppgifter och får feedback efteråt. Allt för att du ska kunna tillämpa dina nya kunskaper om kundbemötande och professionell service direkt i din dagliga verksamhet.

Innehåll:

 • Det personliga mötet och samtalet med kunden
 • Kunders behov och förväntningar på bemötande
 • Säljares och servicepersoners beteenden och kommunikation
 • Vad förmedlar ditt kroppsspråk och din attityd?
 • Att läsa av och bemöta olika personlighetstyper
 • Presentera förslag
 • Att hantera kritik, missnöje och starka känslor
 • Erbjud merförsäljning som tillgodoser kundens behov
Kontakta oss!

Bemötande för offentlig sektor riktar sig till dig som arbetar inom kommun eller myndighet. Utbildningen behandlar vikten av ömsesidig förståelse i mötet med kunder, ger insikter om attityder, råd kring verbal och icke-verbal kommunikation och hur du bemöter kritik på ett konstruktivt och professionellt sätt. Utbildningen bör ses som en basutbildning för alla chefer och medarbetare inom offentlig sektor som har kontakt med medborgare och bör ses som obligatorisk för dig som i din yrkesroll utför någon form av myndighetsutövning. Som myndighetsperson har du både en kontrollerande och en servicefunktion, utbildningen ger dig kunskap om dessa viktiga delar.

Innehåll:

 • Att förstå kundens fokus och kommunicera på ett sätt som kunden förstår
 • Intern och extern kommunikation
 • Medvetande kring attityder
 • Att känna sig bekväm i sin yrkesroll
 • Att hantera kritik på ett professionellt sätt
 • Att få människor att gilla dig och den verksamhet du arbetar på
 • Hur människor hanterar förändring
 • Samtalspedagogik
 • Strategiskt språkbruk
Kontakta oss!

UTBILDNING:
SERVICE I VÄRLDSKLASS

Det blev en framgångsrik utbildning som genomfördes på ett enkelt och lättsamt sätt inom värdskap och försäljning under Stötens introduktionshelg för gammal och ny personal.


 

Det var fantastiskt roligt att se vår unga personal utveckla så härligt servicetänk på så kort tid!

Johan Grandin, Avdelningschef Grupp & Konferens Stöten i Sälen AB